KADINA İŞ'TE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ

BAŞVURU BİLGİLERİBaşvurular 11 Şubat 2018 tarihine kadar dijital formlar üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. İşyerleri, beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali başvurularına ekleyebilecektir. Beyanların son bölümüne işyeri adına başvuruyu yapan ve formu dolduran kişiye ait bilgiler (isim, unvan ve tüm iletişim bilgileri) eklenecektir.

Küçük Ölçekli İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler için “Özel Sektör İşletmeleri İçin Başvuru Formu” doldurulacaktır.

Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan jüri, ödüle layık görülecek işyerlerini belirleyecektir.

Ödüller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek tarihte törenle sahiplerine verilecektir.

Ödül için başvuruda bulunan işyerleri beyan ettikleri tüm hususların doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.