KADINA İŞ'TE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ

ÖZEL SEKTÖR BAŞVURLARI HAKKINDA“Özel Sektör Başvurusu” altında Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi yönündeki faaliyetleri değerlendirilecektir.